Uvítací řeč

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte mi, abych Vás jménem Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO) pozval na 1. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí (1NKGIO), který se bude konat v Praze ve dnech 3.–5. listopadu 2016.
 
Cílem kongresu je sdílení aktuálních poznatků a zlepšit multidisciplinární spolupráci v oblasti prevence, časné diagnostiky a léčby pacientů s maligními onemocněními gastrointestinálního a hepatopankreatobilárního ústrojí.

Program bude sestávat z vyzvaných sdělení, state of the art lectures a prezentací posterů.
• Během přednášek bude možné využít hlasovacího zařízení.
Diskutovat s přednášejícími bude možné také během speciální sekce „Snídaně s expertem“.
• Součástí kongresu bude i endoskopický workshop s video live přenosy.
 
Věřím, že kongres bude pro Vás přínosný a získané poznatky obohatí Vaší klinickou praxi.
 
Za Přípravný výbor kongresu Vás srdečně zvu k účasti
 
Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Prezident kongresu