Záštity

Kongres se koná pod záštitou

  • ministra obrany České republiky MgA. Martina Stropnického


     
  • Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny v čele s předsedou prof. MUDr. Rostislavem Vyzulou, CSc.
  • předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
    prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA


     
  • předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Dagmar Havlové